Archive for the Category » رباعی «

در این بین

مانند درختی که به خود می‌نازد
آخر غم تو کار مرا می‌سازد

می‌آید و یک شهر‌ دلش می‌لرزد
پاییز مرا یاد تو می‌اندازد

 

 

دسته‌بندی مطلب: رباعی  

خاصه در بهار

باران بهار است، چه باران قشنگی
ماییم و خیابان، چه خیابان قشنگی

آغاز من و توست خیابان و خیابان
پایان من و توست، چه پایان قشنگی…

دسته‌بندی مطلب: رباعی  

بوسه

من گفتم بوسه دل به دریا زدن است
او گفت که بوسه جنگ نرم دو تن است

بعد از دو سه بار امتحان فهمیدم
اشکالی در زاویه‌ی دید من است

دسته‌بندی مطلب: رباعی  

عشق

از الطاف عشق است این جاده‌ها را
اگر می‌شناسم، اگر می‌شناسی

به مقصد نیندیش و با من سفر کن
سفر کن، مرا در سفر می‌شناسی!

دسته‌بندی مطلب: رباعی  

شباهت

ما را به خاطر هم اگر آفریده‌اند
پاییز را برای سفر آفریده‌اند

من عاشق تو هستم و تو عاشق سفر
ما را شبیه هم چقدَر آفریده‌اند!

دسته‌بندی مطلب: رباعی