Archive for » ژانویه, 2012 «

تشویش

مثل همین بخار
که از فنجان چای،
می ترسم
داستان عشق ما
بلند شود،
بلند
بلند
آنقدر بلند
که نفهمیم
کی تمام شد
مثل همین بخار
که از فنجان ِ چای…

دسته‌بندی مطلب: شعرهای کوتاه