Archive for » فوریه, 2013 «

زار

این روزها که حس و حال شعر بیشتر از همیشه است، وقت شعر نیست. مگر همین چند بیت به قول حضرت حافظ زین آتش نهفته که در سینه‌ی من است…

 

بیزارم از این وهم تکراری
این خواب‌دیدن حین بیداری

نه می‌کُشی، نه رو به بهبودی
ای خاطراتت خنجری کاری!

ای هرچه بود از من به غارت برد!
تو با مغول‌ها نسبتی داری؟

از آرزوی دیدنت سیرم
از تشنگی تنها به دیداری…

بعد از تو روز خوش ندیدم، تو
آقامحمدخان قاجاری

دسته‌بندی مطلب: غزل