Archive for » سپتامبر, 2015 «

بوسه

من گفتم بوسه دل به دریا زدن است
او گفت که بوسه جنگ نرم دو تن است

بعد از دو سه بار امتحان فهمیدم
اشکالی در زاویه‌ی دید من است

دسته‌بندی مطلب: رباعی  

خلسه

همه چیز کنار تو لطیف است
پونه‎های لب رودخانه
سنگی که در آب می اندازی
و کلمات بی رحمی که بر زبان می آوری

صدایت
شب آرامی ست
که جنگل را در بر می گیرد
و آخرین شعله های آتش را
در من خاموش می کند…

دسته‌بندی مطلب: شعرهای کوتاه  

غم‌انگیز زیبا

گفت خداحافظ
و مرا بوسید،
گلی
در آستانه ی پاییز شکفت.

 

 

دسته‌بندی مطلب: شعرهای کوتاه