Archive for » سپتامبر, 2016 «

در این بین

مانند درختی که به خود می‌نازد
آخر غم تو کار مرا می‌سازد

می‌آید و یک شهر‌ دلش می‌لرزد
پاییز مرا یاد تو می‌اندازد

 

 

دسته‌بندی مطلب: رباعی